21.04.2018,08:31
İstanbul
Dolar
Euro
Altın
İmkb
SGK primine esas kazancın alt ve üst sınırı arttı
Her yıl Ocak ayıyla birlikte başta asgari ücret, SGK taban-tavan matrahı, vergi had ve tarifeleri olmak üzere bordro parametrelerinde büyük değişiklikler olur.
Asgari ücret değişti, buna bağlı olarak SGK primine esas kazanç alt ve üst değişiklik yapıldı, kıdem tazminatının üst sınırı arttı, 
 
Aile ve Çocuk Yardımı tutarları ile Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık İndirimi tutarları değişti.
 
Asgari ücret değişti
 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca alınan ve 30.12.2017 tarihli, 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/1 sayılı Karar ile işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 67,65 TL, olarak tespit edilmiştir.
 
SGK primine esas kazancın alt ve üst sınırı arttı
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 82. maddesine göre, “Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise; günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.”
 
01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında günlük alt sınır 67,65 TL, aylık alt sınır 2.029,50 TL, günlük üst sınır 507,38 TL, aylık üst sınır 15.221,40 TL olarak uygulanacaktır.
 
SGK borçlanma tutarları
 
Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca yapılacak borçlanmalar (askerlik, yurt dışı vb.) kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.
 
Asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma tutarı 21,65 TL’ dir. Tavandan borçlanma tutarı ise; 162,36 TL’ dir.
 
Kıdem tazminatı tavan tutarı
 
1475 sayılı İş Kanunu ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminatı tavan oranı sürekli değişmektedir. Buna göre kıdem tazminatı tavanı 1.1.2018 - 30.6.2018 tarihleri arasında 5.001,76 TL uygulanacaktır. Kıdem tazminatı tavanı 1 yıl için belirlenmesine rağmen devlet memurlarına enflasyon farkı ödenebilmektedir. Bu nedenle 1.7.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlenecektir.
 
Aile ve çocuk yardımı
 
Sigorta primine tabi tutulmayacak aile ve çocuk yardımı tutarı yeniden belirlenmiştir. Buna göre; 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren;
- Çocuk yardımı 40,59 TL’ye
- İki çocuk ve fazlası için uygulanan yardım ise; 2*40,59=81,18TL’ye,
- Aile yardımı 202,95 TL’ye yükseltilmiştir.
 
Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması durumunda aile yardımı yapılması mümkündür. Sigortalılara çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) çocukların 18 yaşını, orta öğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğretim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve sosyal sigortaya, emekli sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları için verilebileceği belirtilmiştir.
 
Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
- 14.800 TL'ye kadar %15,
- 34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası %20,
- 80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası %27,
- 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası %35
 
Yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı
 
GVK’nın 23'üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16,00 TL olarak tespit edilmiştir.
 
Engelli indirimi tutarları
 
Gelir Vergisi Kanunu'nun 31'inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1000 TL, ikinci derece engelliler için 530 TL, üçüncü derece engelliler için 240 TL olarak tespit edilmiştir.
 
Resul Kurt / Dünya

,


YORUMLAR
Yorumunuz editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır. Toplam Yorum 0 | Onay Bekleyen Yorum 0

Bu Kategoride Son Eklenen Diğer Haberler
YazıYorum
Akın Ekici... Türkiye’ye gönül vermiş bir avukat. Ama aynı zamanda ressamlık özelliğiyle müthiş işlere imza atıyor.
Diğer Yazarlar
Türkiye ekonomisinin temeli % 99.8 KOBİ’lerimize bağlı.
20 Mart akşamı ulusal kanallardan birinde yeni bir tarihi dizi başladı.
01 Mart 2018 Perşembe günü Kastanies-Pazarkule sınırı yakınında Türk topraklarına giren 2 Yunan askeri, bölgede devriye dolaşan Türk askerleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Cuma günü geldiğinde sosyal medya üzerinde bir “Hayırlı Cumalar” faslı sürüp gidiyor.
Ne yapmalıyız, yapabiliriz? Aydınlara düşen görevler ne olur?
Kaçak su bedellerini kim ödüyor?
Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, ülkeler arasında çıkan savaşların nedenleri araştırıldığında, asıl nedenlerin başında çıkar amaçlarının, yani ekonomik nedenlerin olduğu görülecektir.
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’ndeki siyasetçiler başta olmak üzere Türk karşıtı olarak yorumlanabilecek söylem yükselişe geçti.
Sezon başından bu yana ön görülen ve tahmin edildiği gibi, büyük takımların zor – kolay maç periyotları sonucunda 3 büyüklerin puanlarının eşitleneceği öngörüsü sonunda gerçekleşti.
Yavaş yavaş kişilik değiştiriyorum; yeni kişilikler yaratma, taklit etmenin, dünyayı anlamanın ya da dünya anlaşılabilirmiş gibi yapmanın yeni tarzlarını yaratma yeteneğimle zenginleşiyorum (evrim burada olsa gerek)." diyor Pessoa..
Bir meslek sahibi olmak mı yoksa dünyayı keşfetmek mi?